yodonosabaku:      ☆  Sumire Kakei / Shigara…

yodonosabaku:

     ☆  Sumire Kakei /

Shigaraki  + Purple