kacian12: うずまきナルトUzumaki Naruto Settei sheets …

kacian12:

うずまきナルト
Uzumaki Naruto

Settei sheets used for:

The Day Naruto Became Hokage (OVA)
Boruto: Naruto Next Generations
Boruto: Naruto the Movie